بیخیال دنیا و قانوناش

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

حرفای خودمونی

من برعکس خیلی ها: 
اخلاقـــــــم سگ نــــــیس !!!
رفــــــتارم تـــــــک نیــــــس !!!
امثالــــــم کـــــــم نــــــیس !!!
دیگه فــــــازم غــــــم نیــــــس !!!
صِـــــــدام بَم نــــــیس !!!
کمـــــــرم خــــــــَم نـــــــیس !!!
حرفــــــام ســَـــــم نیــــــس !!!
چشـــــمام نـــــــَم نــــــیس !!!
مـــــــن خـــــاص نیســــــــتم
آس و پــــــاس نیســــــــتم
عاشـــــِق یاس نیســـــــتم 
برای هیچکــــــــس لاستیـــــــــک زاپاس نیستـــــــَم
من عقـــــــــده ای و بی احسْْــاس نیســـــــــــتم
بازم بگم؟؟؟؟؟؟؟
آقا من برعکـــــــــس خیلـــــــــــی ها، یــــــــه آدم عادی و معمـــــــــــولی ام. دوس دارم خودم باشم. خوشم نــــــــمیاد از اونایــے که خودشـــــونو بــــــالاتر وبهتــــــــــر از بقیــــــه میبیــــــنن. ســــــاده باش، خـــــــــودت باش.. همیـــــــــــن.

دختر است دیگر...

اول خط سوار تاکسی شدم یک نفر مونده بود تا تاکسی پر شه
بعد نیم ساعت یه دختره اومد،بعد راننده گفت:
خانم ما یک ساعته منتظر شماییم.
دختره گفت :ببخشید خواب موندم :|
یعنی ما چهار نفر که منهدم شدیم
خود تاکسیه هم از شدت خنده استارت نمیخورد :))

حال و روز یکی از رفیقام

یعنی عین واقعیته ها

پسرا در 3 ثانیه عاشق میشن

.

.

ثانیه اول:اوووووف چه دافیه

ثانیه دوم:وای  چه صدای با مزه ای هم داره

ثانیه سوم: من عاشقش شدم :|

.

.

ولی جالب تر دختران که تو یک ثانیه عاشق میشن

.

.