بیخیال دنیا و قانوناش

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

سود سخنرانی ازغدی برای ما....

اینم از بار علمی که بچه های دانشکده ی ما از سخنرانی استاد ازغدی کسب کردن.
بلند میشدن هر کی رو میدیدن میگفتن تو عالمی ولی عاقل نیستی....
تو علم داری ولی عقل نداری...
تو نه علم داری نه عقل....
یعنی دو ساعت سخنرانی ازغدی فقط همینو داشت؟؟؟!!!!
نه خدایی فقط همین؟؟؟