بیخیال دنیا و قانوناش

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است

خانومای دماغ عملی گوش کنن

ببینید من نه از لحاظ پزشکی میدونم چه بلایی سرتون میاد.

نه از لحاظ شرعی چیزی سرم میشه.

نه مسائل فقهی رو بلدم 

فقط