بیخیال دنیا و قانوناش

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۳ ثبت شده است

بهم گفتی خداحافظ، منم میگم...


بهم گفتی خداحافظ، منم میگم خدا سعدی                                            

                        که روی غنچه ی لبهات، بشینه طرح لبخندی                

بهم گفتی خداحافظ، منم میگم خدا عطار                                           

          بدون جاوید میمونه، نخستین لحظه ی دیدار

بهم گفتی خدا حافظ، منم میگم خدا سهراب                                       

                                        خوشا آغوش داغ تو، خوشا آن لحظه های ناب                                 

بهم گفتی خدا حافظ،منم میگم خدا جامی                                            

            امیدوارم نشی هرگر، اسیر تیره فرجامی

بهم گفتی خدا حافظ، منم میگم خدا نیما                                             

          منم عاشق ترین عاشق، بدون تو تک و تنها